ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ Π.Μ.Σ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ουσιαστική εκπαίδευση σε θέματα που αναφέρονται στην Οργάνωση, Λειτουργιά, Ανάπτυξη και Διοίκηση Λιμένων, εφαρμόζοντας μια άνθρωπο-κεντρική φιλοσοφία, εφοδιάζοντας ταυτόχρονα τους φοιτητές με το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, την πρακτική γνώση και τις ικανότητες ώστε να ανταπεξέλθουν στις προαναφερθείσες απαιτήσεις-προκλήσεις. Το Πρόγραμμα στοχεύει τόσο στην παροχή γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων, όσο και στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους σπουδαστές του, οι οποίες θα οδηγήσουν στην ανάδειξη ικανών στελεχών τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στο ιδιαίτερα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της διοίκηση των λιμένων.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ Π.Μ.Σ

ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επιλέξτε μια Δυναμική Καριέρα στον Κόσμο της Λιμενικής Βιομηχανίας

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ Π.Μ.Σ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ